Pakuan pos – Mencrong tutunggul anu pating parentul, anu moal bisa di hayang hayang atawa di embung embung, urang keur ngantri nunggu ciri nu pasti..!!
urang kabeh keur nuju tempat nu tangtu… takdir nunggu ngagilir… ngantri nuturkeun batur urang nu pasti… pati nu pinuh ku misteri… eta teh lain ririwa dunya… lain oge jurig nu matak ngabirigidig… Eta teh patok anu matok…

Liliwatan hirup nu kaliwatan…. pati teh tungtung lalakon dunya, lalakon dongeng anu aheng… nyandiwara nu matak sugema… padahal urang geus nyaho tapi sok kadang api-api boloho yen dunya teh sakadar alam dongeng..
daaasar dongeng nya, nu bener jadi salah nu salah jadi bener.. ponok waktu cacarita… tutup lalakon… bray tepung jeung alam sajati… sadar diri anu murni… awak bilatungan tinggal datang balitungan….

Hasil ngaji bakal ka uji… hasil solat bakal karawat… taqwa geus lain carita… biwir jeung huntu geus kawengku… Panangan pepeta bari jeung teu di penta… sampean boga wawasan.. nyakseni malik ka diri… Mun taqwa tepang jeung bagja… mun doraka tepang jeung naraka… keur hirup masih keneh kumaha maneh.. geus pati mah jadi kumaha gusti…

Sing tarapti ngajaga diri… mumpung urang can pati… sing surti kahoyong Gusti… mun soleh kedah ebreh… mun taqwa kedah ka bawa… mung eta nu manjing ka jingjing… lain banda nu rohaka…. braaaal geura miang… kade ulah malaweung, bisi jaga urang ngahuleng… kaduhung te manggih tungtung… n
Naudzubillah…
Sadarrrrr Dawalaaa

Oleh: KH Dawala Kadungora Garut